การรับประกัน / เปลี่ยนคืน สินค้า

 

Loading... เลือกรุ่นของ Xperia ที่คุณใช้อยู่
บริการแจ้งเตือน

SE-Update VIP Program

การรับประกัน / เปลี่ยนคืน สินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. หลังจากได้รับสินค้าแล้ว โปรดเก็บรักษาบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ในกล่องไว้ให้ครบ เพื่อใช้ในการเคลมสินค้าในกรณีสินค้ามีปัญหา 
 
2. กรณีในการขอรับการรับประกัน สินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องกลับมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และของภายในบรรจุภัณฑ์ครบชุด
 
3. การรับประกันทุกกรณีจะไม่คลอบคลุมถึงสินค้า หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้องชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของลูกค้า ที่มีเหตุอันเนื่องมาจาก
 
 • มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก , หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป
 • ดัดแปลงสภาพ ซ่อมแซมด้วยตนเอง    
 • ปุ่มใช้งาน หลุดหาย แตกหัก
 • มี สภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม, ตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ๊นท์ขาด เป็นต้น
 • สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือ มีการเก็บรักษา ที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
 • Serial number ของสินค้าถูกแก้ไข หรือถูกเปลี่ยน
 • สติ๊กเกอร์ Void รับประกัน ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์
 • ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ
 
เงื่อนไขการรับประกันสินค้าตลอดอายุการใช้งาน(Lifetime Warranty) เฉพาะสินค้า Zus Nonda
 
สินค้าที่มีการรับประกันแบบ LITE TIME (LT) หมายถึง สินค้าที่มีการรับประกันแบบต่อเนื่องตามเงื่อนไข แต่หากเมื่อที่สินค้ารุ่นนั้นหยุดการผลิต (EOL) ทางบริษัทฯจะรับประกันต่ออีก 1 ปีหลังจากวันที่ได้มีการประกาศให้ทราบทางเวปไซด์
 
 
 
เงื่อนไขการรับประกันสินค้าตลอดอายุการใช้งาน(Lifetime Warranty) เฉพาะสินค้า Krusell
 
  Lifetime Warranty สำหรับ Screen Protector รวมถึงวัสดุของผลิตภัณฑ์ สำหรับ Screen Protector ถ้าไม่สามารถปกป้องสินค้าได้ Krusell ยินดีเปลี่ยนให้ใหม่
 
  ถ้ากระเป๋าของคุณนั้นชำรุด เสียหาย หรือ อุปกรณ์ชำรุด อันเนื่องมาจากปัญหาคุณภาพของวัสดุหรือการผลิต ยกเว้นจากการใช้งานที่ผิดวิธี คุณสามารถใช้ Lifetime Warranty ได้ ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าหรือ Case เราจะทำการซ่อมให้หรือ เปลี่ยนให้แล้วแต่กรณี     ถ้ากระเป๋า หรือ case นั้นเราได้ทำการยกเลิกการผลิตแล้ว คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ ของเราได้ทุกรุ่น
 

ขั้นตอนในการติดต่อเพื่อขอรับการรับประกันหรือเปลี่ยนคืนสินค้า

กรณีสินค้าประกันร้าน SE-Update
1. ส่งรายละเอียดและปัญหามาที่อีเมล admin@se-update.com หรือ Facebook inbox : http://m.me/seupdate
2. ลูกค้าทำการส่งสินค้าคืนทางร้าน ตามที่อยู่ ตู้ปณ.44 ปณฝ.ดินแดง กรุงเทพฯ 10407 (หากจัดส่งไปที่อยู่อื่น ทางร้านจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหายและล่าช้า)
3. โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องกลับมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และของภายในบรรจุภัณฑ์ครบชุด
4. ทางร้านตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืน โดยใช้เวลา 5 - 7 วันทำการ
5. ทางร้านติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบ และนัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
 
กรณีสินค้าประกันศูนย์ไทย / สินค้ามีตัวแทนในไทย
1. ส่งรายละเอียดและปัญหามาที่อีเมล admin@se-update.com หรือ Facebook inbox : http://m.me/seupdate
2. ลูกค้าทำการส่งสินค้าคืนทางร้าน ตามที่อยู่ ตู้ปณ.44 ปณฝ.ดินแดง กรุงเทพฯ 10407 (หากจัดส่งไปที่อยู่อื่น ทางร้านจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหายและล่าช้า)
3. โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องกลับมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และของภายในบรรจุภัณฑ์ครบชุด
4. ทางร้านทำการส่งสินค้าให้กับทางศูนย์บริการ
5. ศูนย์บริการทำการตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืน โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับศูนย์บริการนั้นๆ
6. ศูนย์บริการแจ้งผลการตรวจสอบกับทาง SE-Update หรือลูกค้า และนัดส่งคืนหรือเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่

เงื่อนไขการเปลี่ยน-คืนสินค้า

1. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีลูกค้าสั่งสินค้าผิดสี ผิดรุ่น ผิดแบบ โดยก่อนสั่งซื้อลูกค้าสามารถตรวจเช็ครายละเอียดสินค้าให้แน่ชัดได้จาก
 
 • ​ตะกร้าสินค้า
 • หน้า confirm ยืนยันการสั่งซื้อ
 • อีเมลหลังจากทำรายการเสร็จแล้ว (ระบบจะส่งอีเมลยืนยันให้ท่านตามอีเมลที่กรอกตอนสั่งซื้อ)
 
2. หากสินค้าที่ลูกค้าได้รับ ไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือมีตำหนิ ** สามารถส่งคืนได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่สินค้าได้ถึงมือท่าน โดยสภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องยังอยู่ในสภาพที่ไม่เสียหาย หากเป็นสินค้าจำพวกฟิล์มกันรอย หากชิ้นส่วนภายในซองไม่ครบ จะต้องทำการส่งคืนชิ้นส่วนทุกชิ้นในสภาพที่ยังสมบูรณ์
 
        **ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนคืน ในกรณีที่รอยตำหนิไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น ต้องส่องด้วยแว่นขยายหรือกล้องจุลทรรศน์
 
3. สินค้าจำพวกฟิล์มกันรอยและกระจกนิรภัย หากพบว่าสินค้ามีตำหนิ ให้ทำการติดต่อทางร้านค้าเพื่อการทำการเปลี่ยนคืนสินค้า ห้ามทำการติดตั้ง หากมีการติดตั้งแล้วทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับเปลี่ยนคืน

4. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนคืน ในกรณีที่ลูกค้าทำการสั่งสินค้าผิดรุ่น ผิดประเภท เนื่องจากระบบจะมีการยืนยันทางหน้าเว็บก่อนทำการสั่งซื้อ และทางอีเมลอีกหนึ่งครั้ง หากต้องการเปลี่ยนแปลงสินค้าที่สั่งกรุณาติดต่อที่ admin@se-update หรือ 02-026-3135 ก่อนที่สินค้าจะทำการส่งออกไป

5. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนคืน สำหรับเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการทำงานของทางร้าน เช่น ต้องการคืนสินค้าเพราะต้องการนำเงินไปหมุน เป็นต้น