หมวดสินค้า

 

Loading... เลือกเคสตามรุ่นของมือถือ
บริการแจ้งเตือน

SE-Update VIP Program

นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดของบริการ

นโยบายความเป็นส่วนตัว
ด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ SE-Update Shop ใคร่ขอแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ จึงปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
 
คำนิยาม
ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะบุคคลที่เป็นข้อเท็จจริงในการยืนยันตัวตนและสามารถพิสูจน์ตัวตนของบุคคลได้ ข้อมูลเหล่านี้หมายความรวมถึงข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์แอดเดรส 
 
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
SE-Update Shop เก็บเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับเราไว้ในเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อมูลที่ได้ระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน และเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การนำไปใช้ตามจุดประสงค์นี้เท่านั้น ดังนั้นบริษัทจึงใช้และเก็บข้อมูลของท่านไว้เพียงเมื่อท่านได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งหรือเมื่อให้การอนุญาตอย่างชัดเจน ข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการป้องกันเป็นพิเศษ และข้อมูลระบุตัวตนของท่านจะได้รับการจัดเก็บโดยบริษัท หากท่านได้ให้ข้อมูลนั้นกับบริษัทไว้โดยเจตนา
 
การเก็บรักษาข้อมูล
SE-Update Shop ใช้มาตรการที่ครอบคลุมด้านเทคนิคและการจัดการในการป้องกันข้อมูลให้ปลอดภัยจากการคุกคามต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ไม่มีสิทธิ์ การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลงหรือแจกจ่าย หรือสูญหาย การทำลาย และนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด 
SE-Update Shop จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ยกเว้น
- หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของกระบวนการทางกฎหมาย
- บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่ทางเราได้รับการอนุญาตจากท่าน
 
ข้อกำหนดของบริการ
คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายใดๆ ที่มีต่อคุณภายในบริการนี้
ห้ามใช้บริการของเราโดยมิชอบ ตัวอย่างเช่น ไม่แทรกแซง(Hack)บริการของเราหรือพยายามที่จะเข้าถึงโดยใช้วิธีการนอกเหนือไปจากอินเทอร์เฟซและคำแนะนำที่เราให้ไว้ คุณต้องใช้บริการของเราเฉพาะตามที่กฎหมายอนุญาต รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบในการควบคุมการส่งออกและการส่งออกซ้ำที่บังคับใช้ เราอาจระงับหรือหยุดการให้บริการแก่คุณหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายของเรา หรือหากเราตรวจสอบพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าไม่ถูกต้อง
การใช้บริการของเราไม่ได้ทำให้คุณเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ในบริการหรือเนื้อหาที่คุณเข้าถึง คุณไม่สามารถใช้เนื้อหาในบริการของเรา เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาดังกล่าว หรือสามารถกระทำได้โดยกฎหมาย ข้อกำหนดนี้มิได้ให้สิทธิแก่คุณในการใช้การสร้างแบรนด์หรือโลโก้ใดๆ ที่ใช้ในบริการของเรา ห้ามนำออก ปิดบัง หรือเปลี่ยนแปลงประกาศทางกฎหมายใดๆ ที่แสดงในหรือกับบริการของเรา
บริการของเราแสดงเนื้อหาบางอย่างที่ไม่ได้เป็นของ Google เนื้อหานี้เป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของบุคคลที่เผยแพร่เนื้อหานั้น เราอาจตรวจสอบเนื้อหาเพื่อพิจารณาว่าเนื้อหานั้นผิดกฎหมายหรือละเมิดนโยบายของเราหรือไม่ และเราอาจนำเนื้อหาออกหรือปฏิเสธที่จะแสดงเนื้อหาที่เราเชื่อโดยมีเหตุผลอันสมควรว่าผิดกฎหมายหรือละเมิดนโยบายของเรา ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าเราได้ทำการตรวจสอบเนื้อหาทุกครั้งเสมอไป ดังนั้น โปรดอย่าคาดการณ์ว่าเป็นเช่นนั้น
ในส่วนของการใช้บริการจากเรา เราอาจส่งประกาศเกี่ยวกับบริการ ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และข้อมูลอื่นๆ ให้แก่คุณ คุณสามารถเลือกไม่รับการสื่อสารเหล่านี้บางรายการได้
บริการบางอย่างของเราสามารถใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนทึ่ ห้ามใช้บริการดังกล่าวในลักษณะที่ทำให้คุณเสียสมาธิและทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎจราจรหรือกฎหมายด้านความปลอดภัย
 
 
หากท่านประสงค์จะแจ้งยกเลิกข่าวสาร, ลบหรือแก้ไขข้อมูลของท่าน สามารถส่งอีเมลแจ้งมาได้ที่ admin@se-update.com