หมวดสินค้า
Loading... เลือกเคสตามรุ่นของมือถือ
บริการแจ้งเตือน

SE-Update VIP Program

การรับประกัน / เปลี่ยนคืน สินค้า

 

 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีลูกค้าสั่งสินค้าผิดสี ผิดรุ่น ผิดแบบ โดยก่อนสั่งซื้อลูกค้าสามารถตรวจเช็ครายละเอียดสินค้าให้แน่ชัดได้จาก
  • ​ตะกร้าสินค้า
  • หน้า confirm ยืนยันการสั่งซื้อ
  • อีเมลหลังจากทำรายการเสร็จแล้ว (ระบบจะส่งอีเมลยืนยันให้ท่านตามอีเมลที่กรอกตอนสั่งซื้อ)
 • หลังจากได้รับสินค้าแล้ว โปรดเก็บรักษาบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ในกล่องไว้ให้ครบ เพื่อใช้ในการเคลมสินค้าในกรณีสินค้ามีปัญหา 
 • กรณีในการขอรับการรับประกัน สินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องกลับมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และของภายในบรรจุภัณฑ์ครบชุด
 • หากสินค้าที่ลูกค้าได้รับ ไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือมีตำหนิ ** สามารถส่งคืนได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่สินค้าได้ถึงมือท่าน โดยสภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องยังอยู่ในสภาพที่ไม่เสียหาย หากเป็นสินค้าจำพวกฟิล์มกันรอย หากชิ้นส่วนภายในซองไม่ครบ จะต้องทำการส่งคืนชิ้นส่วนทุกชิ้นในสภาพที่ยังสมบูรณ์
 • **ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนคืน ในกรณีที่รอยตำหนิไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น ต้องส่องด้วยแว่นขยายหรือกล้องจุลทรรศน์
 • สินค้าจำพวกฟิล์มกันรอยและกระจกนิรภัย หากพบว่าสินค้ามีตำหนิ ให้ทำการติดต่อทางร้านค้าเพื่อการทำการเปลี่ยนคืนสินค้า ห้ามทำการติดตั้ง หากมีการติดตั้งแล้วทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับเปลี่ยนคืน
   
 • สินค้าที่มีวงจรอิเล็กทรอนิคจะมีการแจ้งระยะเวลาการรับประกันไว้ที่รายการสินค้านั้น
   
 • การรับประกันทุกกรณีจะไม่คลอบคลุมถึงสินค้า หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้องชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของลูกค้า ที่มีเหตุอันเนื่องมาจาก
  • มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก , หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป
  • ดัดแปลงสภาพ ซ่อมแซมด้วยตนเอง
  • ปุ่มใช้งาน หลุดหาย แตกหัก
  • มีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม, ตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ๊นท์ขาด เป็นต้น
  • สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือ มีการเก็บรักษา ที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
  • Serial number ของสินค้าถูกแก้ไข หรือถูกเปลี่ยน
  • สติ๊กเกอร์ Void รับประกันไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์
  • ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ
    

ข้อยกเว้นในการเปลี่ยนคืนสินค้า

 • ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนคืน ในกรณีที่ลูกค้าทำการสั่งสินค้าผิดรุ่น ผิดประเภท เนื่องจากระบบจะมีการยืนยันทางหน้าเว็บก่อนทำการสั่งซื้อ และทางอีเมลอีกหนึ่งครั้ง หากต้องการเปลี่ยนแปลงสินค้าที่สั่งกรุณาติดต่อที่ admin@se-update หรือ 02-026-3135 ก่อนที่สินค้าจะทำการส่งออกไป
 • ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนคืน สำหรับเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการทำงานของทางร้าน เช่น ต้องการคืนสินค้าเพราะต้องการนำเงินไปหมุน เป็นต้น

 

ขั้นตอนในการติดต่อเพื่อขอรับการรับประกันหรือเปลี่ยนคืนสินค้า

 1. ส่งรายละเอียดและปัญหามาที่ admin@se-update.com 
 2. ลูกค้าทำการส่งสินค้าคืนทางร้าน ตามที่อยู่ 

  บริษัท เอสอี อัพเดท จำกัด
  120/4-9 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 10 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  โทร. 02-026-3135

   
 3. โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องกลับมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และของภายในบรรจุภัณฑ์ครบชุด
 4. ทางร้านตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืน โดยใช้เวลา 5 - 7 วันทำการ
 5. ทางร้านติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบ และจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า