หมวดสินค้า
Loading... เลือกเคสตามรุ่นของมือถือ
บริการแจ้งเตือน

SE-Update VIP Program

การรับประกัน / เปลี่ยนคืน สินค้า

 

 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีลูกค้าสั่งสินค้าผิดสี ผิดรุ่น ผิดแบบ โดยก่อนสั่งซื้อลูกค้าสามารถตรวจเช็ครายละเอียดสินค้าให้แน่ชัดได้จาก
  • ​ตะกร้าสินค้า
  • หน้า confirm ยืนยันการสั่งซื้อ
  • อีเมลหลังจากทำรายการเสร็จแล้ว (ระบบจะส่งอีเมลยืนยันให้ท่านตามอีเมลที่กรอกตอนสั่งซื้อ)
 • หลังจากได้รับสินค้าแล้ว โปรดเก็บรักษาบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ในกล่องไว้ให้ครบ เพื่อใช้ในการเคลมสินค้าในกรณีสินค้ามีปัญหา 
 • กรณีในการขอรับการรับประกัน สินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องกลับมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และของภายในบรรจุภัณฑ์ครบชุด
 • หากสินค้าที่ลูกค้าได้รับ ไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือมีตำหนิ ** สามารถส่งคืนได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่สินค้าได้ถึงมือท่าน โดยสภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องยังอยู่ในสภาพที่ไม่เสียหาย หากเป็นสินค้าจำพวกฟิล์มกันรอย หากชิ้นส่วนภายในซองไม่ครบ จะต้องทำการส่งคืนชิ้นส่วนทุกชิ้นในสภาพที่ยังสมบูรณ์

        **ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนคืน ในกรณีที่รอยตำหนิไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น ต้องส่องด้วยแว่นขยายหรือกล้องจุลทรรศน์

 • สินค้าจำพวกฟิล์มกันรอยและกระจกนิรภัย หากพบว่าสินค้ามีตำหนิ ให้ทำการติดต่อทางร้านค้าเพื่อการทำการเปลี่ยนคืนสินค้า ห้ามทำการติดตั้ง หากมีการติดตั้งแล้วทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับเปลี่ยนคืน
   
 • สินค้าที่มีวงจรอิเล็กทรอนิคจะมีการแจ้งระยะเวลาการรับประกันไว้ที่รายการสินค้านั้น
   
 • การรับประกันทุกกรณีจะไม่คลอบคลุมถึงสินค้า หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้องชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของลูกค้า ที่มีเหตุอันเนื่องมาจาก
  • มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก , หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป
  • ดัดแปลงสภาพ ซ่อมแซมด้วยตนเอง
  • ปุ่มใช้งาน หลุดหาย แตกหัก
  • มีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม, ตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ๊นท์ขาด เป็นต้น
  • สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือ มีการเก็บรักษา ที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
  • Serial number ของสินค้าถูกแก้ไข หรือถูกเปลี่ยน
  • สติ๊กเกอร์ Void รับประกันไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์
  • ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าตลอดอายุการใช้งาน(Lifetime Warranty) เฉพาะสินค้า Zus Nonda

 • สินค้าที่มีการรับประกันแบบ LITE TIME (LT) หมายถึง สินค้าที่มีการรับประกันแบบต่อเนื่องตามเงื่อนไข แต่หากเมื่อที่สินค้ารุ่นนั้นหยุดการผลิต (EOL) ทางบริษัทฯจะรับประกันต่ออีก 1 ปีหลังจากวันที่ได้มีการประกาศให้ทราบทางเวปไซด์

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าตลอดอายุการใช้งาน(Lifetime Warranty) เฉพาะสินค้า Krusell

 •   Lifetime Warranty สำหรับ Screen Protector รวมถึงวัสดุของผลิตภัณฑ์ สำหรับ Screen Protector ถ้าไม่สามารถปกป้องสินค้าได้ Krusell ยินดีเปลี่ยนให้ใหม่
 •   ถ้ากระเป๋าของคุณนั้นชำรุด เสียหาย หรือ อุปกรณ์ชำรุด อันเนื่องมาจากปัญหาคุณภาพของวัสดุหรือการผลิต ยกเว้นจากการใช้งานที่ผิดวิธี คุณสามารถใช้ Lifetime Warranty ได้ ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าหรือ Case เราจะทำการซ่อมให้หรือ เปลี่ยนให้แล้วแต่กรณี     ถ้ากระเป๋า หรือ case นั้นเราได้ทำการยกเลิกการผลิตแล้ว คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ ของเราได้ทุกรุ่น

  วิธีการ Claim Lifetime Warranty

 •   ขั้นตอนที่ 1 คุณต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ของ Lifetime Warranty โดย Click ได้ที่นี่ REGISTER
 •   ขั้นตอนที่ 2 หลังจากลงทะเบียนแล้ว ผลิตภัณฑ์ของคุณก็มี Lifetime Warranty ซึ่งก็สามารถใช้ได้เลย
 •   ขั้นตอนที่ 3 ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับประกันและส่งข้อมูลได้ที่ Krusell Thailand Co. Ltd Customer Service: 02-3673333 ต่อ 0 หรือ E-mail: info@krusell.co.th
   

ข้อยกเว้นในการเปลี่ยนคืนสินค้า

 • ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนคืน ในกรณีที่ลูกค้าทำการสั่งสินค้าผิดรุ่น ผิดประเภท เนื่องจากระบบจะมีการยืนยันทางหน้าเว็บก่อนทำการสั่งซื้อ และทางอีเมลอีกหนึ่งครั้ง หากต้องการเปลี่ยนแปลงสินค้าที่สั่งกรุณาติดต่อที่ admin@se-update หรือ 02-026-3135 ก่อนที่สินค้าจะทำการส่งออกไป
 • ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนคืน สำหรับเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการทำงานของทางร้าน เช่น ต้องการคืนสินค้าเพราะต้องการนำเงินไปหมุน เป็นต้น

 

ขั้นตอนในการติดต่อเพื่อขอรับการรับประกันหรือเปลี่ยนคืนสินค้า

 1. ส่งรายละเอียดและปัญหามาที่ admin@se-update.com 
 2. ลูกค้าทำการส่งสินค้าคืนทางร้าน ตามที่อยู่ ตู้ปณ.44 ปณฝ.ดินแดง กรุงเทพฯ 10407 (หากจัดส่งไปที่อยู่อื่น ทางร้านจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหายและล่าช้า)
 3. โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องกลับมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และของภายในบรรจุภัณฑ์ครบชุด
 4. ทางร้านตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืน โดยใช้เวลา 5 - 7 วันทำการ
 5. ทางร้านติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบ และจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า